Surfaktanty gemini jako nośniki genów

Teresa Piskorska 1, Ewa Obłąk 1
1 - Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 161-166
ICID: 907946
Article type: Review article
 
 
Surfaktanty gemini stanowią stosunkowo nową klasę związków amfifilowych, złożonych z dwóch cząsteczek klasycznego związku powierzchniowo czynnego połączonych częścią łącznikową. Związki te bardzo łatwo łączą się z DNA tworząc kompleksy i efektywnie pośredniczą w procesach transfekcji. Dzięki swojej budowie nośniki oparte na nich mogą dostarczać niemal dowolnej wielkości DNA, co nie jest możliwe przy zastosowaniu wektorów wirusowych. Ponadto, są one znacznie bezpieczniejsze dla żywych organizmów, z punktu widzenia działań niepożądanych.
PMID 20354264 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     surfaktanty gemini [0 powiązanych rekordów]
     czwartorzędowe sole amoniowe [1 powiązanych rekordów]
     nośniki genów [0 powiązanych rekordów]
     transfekcja [1 powiązanych rekordów]