Przeciwzapalne „prowygaszeniowe” pochodne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6*

Jerzy Z. Nowak 1
1 - Zakład Farmakologii, Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 115-132
ICID: 907096
Article type: Review article
 
 
Zapalenie jest reakcją obronną żyjących tkanek na uszkodzenie. Uczestniczą w nim różnorodne mediatory zapalenia, wiele pochodzi od wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (WNKT) omega 6 – kwasu arachidonowego (AA), np. prostaglandyny i leukotrieny. Niewygojone zapalenie ostre może przejść w postać przewlekłą, o możliwych niekorzystnych konsekwencjach zdrowotnych w postaci trudnych do leczenia chorób przewlekłych. Badania nad mediatorami zapalenia powstającymi z AA doprowadziły do identyfikacji pochodnych WNKT o potencjale przeciwzapalnym. Wśród takich przeciwzapalnych mediatorów są: lipoksyny (pochodzące od AA), rezolwiny (pochodzące od WNKT omega 3: kwasu eikozapentaenowego, EPA i dokozaheksaenowego, DHA, oraz od WNKT omega 6 – kwasu dokozapentaenowego, DPA-ω6). DHA jest również substratem dla innych mediatorów przeciwzapalnych: neuroprotektyny i marezyny. Ze względu na swój udział w końcowej fazie ostrego procesu zapalnego, wymienione mediatory przeciwzapalne otrzymały nazwę mediatorów wygaszających reakcję zapalną – proresolving mediators. Powstają one we współpracujących ze sobą komórkach obecnych w rejonie zapalenia w procesie zwanym biosyntezą transkomórkową z udziałem odpowiednich lipooksygenaz (LOX) i cyklooksygenaz (COX). Przeciwzapalne mediatory „prowygaszeniowe” wywierają swoje działania przeciwzapalne w sposób receptorowozależny na zasadzie aktywnego udziału w fazie wygasania ostrej reakcji zapalnej. Wśród najważniejszych efektów przyczyniających się do zakończenia reakcji zapalnej należą: hamowanie mobilizacji i transmigracji neutrofilów, supresja wydzielania prozapalnych cytokin przez różne komórki obecne w rejonie zapalenia, oraz stymulacja aktywności fagocytarnej monocytów/makrofagów. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem aktualnej wiedzy nt. zapalenia i roli „agonistycznych” mediatorów wygaszających proces zapalny.
PMID 20354260 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 6 i omega 3 [0 powiązanych rekordów]
     rezolwiny [0 powiązanych rekordów]
     neuroprotektyny [0 powiązanych rekordów]
     marezyny [0 powiązanych rekordów]
     mediatory prowygaszeniowe [0 powiązanych rekordów]