Molekularne mechanizmy działania partenolidu – stary lek z nową twarzą

Kamila Koprowska 1, Małgorzata Czyż 1
1 - Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 100-114
ICID: 906932
Article type: Review article
 
 
Partenolid, seskwiterpenowy lakton występujący w liściach złocienia (wrotycza) maruna (Tanacetum parthenium), uważany jest za główny składnik decydujący o aktywności biologicznej ekstraktów z tej byliny. Napary ze złocienia lub preparaty doustne zawierające partenolid są stosowane w zapobieganiu bólom migrenowym i reumatycznym, w gorączce i dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Oprócz właściwości przeciwzapalnych i przeciwmigrenowych partenolid wykazuje aktywność przeciwnowotworową w wielu liniach komórkowych. Związek ten zawiera pierścień α-metyleno-γ-laktonowy, który może się wiązać z miejscami nukleofilowymi biologicznie ważnych cząsteczek. Partenolid oddziałuje z wieloma białkami różnych szlaków sygnałowych, czego wynikiem są rozmaite efekty in vitro i in vivo. Najlepiej poznanym mechanizmem partenolidu jest hamowanie aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-κB, konstytutywnie aktywnego działania w wielu typach nowotworów. Hamowanie aktywności czynników transkrypcyjnych NF-κB i STAT, kinaz MAP, indukcja trwałej aktywacji JNK oraz aktywności p53 przez wpływ na poziom MDM2 i HDAC1, uwrażliwia komórki nowotworowe na chemio- i radioterapię. Na poziomie epigenetycznym, poza obniżaniem poziomu HDAC1, partenolid hamując DNMT2 indukuje hipometylację DNA, co prowadzi do ekspresji wyciszonych genów. Ponadto partenolid redukuje podwyższony poziom glutationu, co skutkuje akumulacją reaktywnych form tlenu oraz apoptozą komórek nowotworowych. Interesującą właściwością partenolidu jest jego zdolność do indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych, bez wpływu na komórki prawidłowe. Co więcej, partenolid chroni komórki prawidłowe przed działaniem promieniowania UVB oraz stresem oksydacyjnym. Partenolid prawdopodobnie jest lekiem, którego celem mogą być komórki macierzyste niektórych nowotworów. Partenolid, charakteryzujący się wielokierunkowym działaniem oraz małą toksycznością wobec komórek prawidłowych, jest bardzo obiecującym związkiem o potencjale terapeutycznym w dużym stopniu zależnym od kontekstu komórkowego.
PMID 20354259 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     partenolid [0 powiązanych rekordów]
     NF-κB [24 powiązanych rekordów]
     STAT [1 powiązanych rekordów]
     p53 [131 powiązanych rekordów]
     DNMT2 [0 powiązanych rekordów]
     HDAC1 [0 powiązanych rekordów]
     reaktywne formy tlenu [16 powiązanych rekordów]
     GSH [15 powiązanych rekordów]