Zmiany ekspresji antygenów grupowych układu Lewis w komórkach nowotworowych

Radosław Kaczmarek 1
1 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 87-99
ICID: 906528
Article type: Review article
 
 
Transformacji nowotworowej różnych tkanek towarzyszą zaburzenia glikozylacji białek i lipidów, obejmujące zmiany ekspresji antygenów układu grupowego Lewis. W komórkach, które ulegają transformacji nowotworowej zachodzą zmiany ekspresji jednej, bądź kilku z tych oligosacharydowych struktur. Są one następstwem zmian w ekspresji swoistych glikozylotransferaz. W przypadku niektórych nowotworów, zwiększona synteza antygenów typu Lewis może być istotnym wskaźnikiem prognostycznym. Nadekspresja antygenów Lewisy, Lewisb oraz innych struktur α1,2-fukozylowanych wiąże się z podwyższoną zdolnością do przerzutowania i opornością komórek raka okrężnicy na leczenie. Wykazano, że wysoka ekspresja glikotopów Lewisy i Lewisb w komórkach raka piersi towarzyszy nowotworom o dużej inwazyjności i złych rokowaniach. W przypadku nowotworów piersi obserwuje się też podwyższoną syntezę antygenu Lewisx, natomiast nadekspresja oligosacharydu Lewisa pojawia się w stanach poprzedzających nowotwory żołądka. Podwyższona ekspresja antygenu sjalo Lewisa związana jest ze zdolnością do przerzutowania komórek nowotworowych trzustki i okrężnicy oraz z obniżoną przeżywalnością pacjentów. Podobną zależność zaobserwowano dla glikotopu sjalo Lewisx i nowotworów płuc, prostaty, pęcherza moczowego, żołądka, piersi, nerki i wątroby. Niektóre antygeny typu Lewis są ligandami swoistych receptorów i cząsteczek adhezyjnych. Na przykład oligosacharyd Lewisx jest rozpoznawany przez receptor zmiatający SRCL z grupy receptorów wrodzonej odporności, a sjalowane antygeny typu Lewis są ligandami selektyn E i P, które są głównymi cząsteczkami w procesie adhezji leukocytów do śródbłonka. Kolejne badania wskazują potencjalne zastosowania terapeutyczne, związane z nadekspresją antygenów typu Lewis.
PMID 20231766 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     układ grupowy Lewis [0 powiązanych rekordów]
     antygeny grupowe Lewis [0 powiązanych rekordów]
     fukozylotransferazy [0 powiązanych rekordów]