Struktura i regulacja białka p73 w komórce – implikacja w terapii przeciwnowotworowej

Joanna Zawacka-Pankau 1, Katarzyna Maleńczyk 1, Alicja Sznarkowska 1
1 - Katedra Biotechnologii, Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 78-86
ICID: 905554
Article type: Review article
 
 
Białko p73 z białkiem p63 należy do rodziny białek p53. Jest stosunkowo mało poznanym, strukturalnym i funkcjonalnym homologiem dokładnie opisanego supresoru nowotworu - p53, powszechnie uznawanego za strażnika genomu. Białko p73, podobnie jak i p53, ulega aktywacji na skutek uszkodzeń DNA indukowanych m.in. przez chemioterapeutyki i wiąże się do grupy tych samych sekwencji promotorowych, co białko p53. Oba białka biorą udział w szlakach transdukcji sygnału, prowadzących do aktywacji apoptozy bądź zatrzymania cyklu komórkowego. Nad terapiami przeciwnowotworowymi ukierunkowanymi na aktywację białka p53 pracuje się intensywnie od prawie 10 lat. Okazuje się jednak, że podobna strategia może być wykorzystana względem białka p73. W przeciwieństwie do genu TP53, gen białka p73 jest bardzo rzadko zmutowany w nowotworach, choć samo białko jest często nieaktywne. Może to być wykorzystane do poszukiwania molekuł, które selektywnie aktywowałyby białko p73 w komórkach nowotworowych, a w konsekwencji indukowały ich śmierć. Celem pracy jest szczegółowy opis struktury, funkcji i regulacji komórkowej białka p73 oraz ukazanie potencjału terapeutycznego, a także możliwości stworzenia terapii celowanej w ten niedoceniony dotąd homolog białka p53.
PMID 20231765 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     białko supresoru nowotworu p73 [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     terapia przeciwnowotworowa [7 powiązanych rekordów]
     związki niskocząsteczkowe [1 powiązanych rekordów]