Onkonaza – rybonukleaza o aktywności przeciwnowotworowej

Małgorzata Zwolińska 1, Piotr Smolewski 2
1 - Klinika Hematologii
2 - Zakład Hematologii Doświadczalnej Katedry Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 58-66
ICID: 905228
Article type: Review article
 
 
Onkonaza (ranpirnaza) jest białkiem otrzymywanym z jaj żaby Rana pipiens. Jej działanie biologiczne, a zwłaszcza przeciwnowotworowe, jest ściśle związane z aktywnością rybonukleazy. Onkonaza wywołuje śmierć komórki poprzez rozkład wewnątrzkomórkowego RNA, hamowanie syntezy białek, hamowanie wzrostu i proliferacji, a także selektywną indukcję apoptozy komórek nowotworowych. Ważnym elementem jej działania cytotoksycznego jest także aktywność antyoksydacyjna. Wyniki badań przedklinicznych potwierdziły dużą skuteczność onkonazy w leczeniu nowotworów złośliwych, w tym postaci opornych na inne chemioterapeutyki. Ponadto lek wykazuje synergizm działania z wieloma rutynowo stosowanymi cytostatykami. Badania kliniczne były prowadzone u pacjentów chorych na raka nerki, piersi oraz trzustki. Niedawno zakończono badania III fazy z onkonazą u chorych na międzybłoniaka (mesothelioma). Prowadzone jest także badanie I/II fazy w niedrobnokomórkowym raku płuc.
PMID 20173221 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     onkonaza [0 powiązanych rekordów]
     rybonukleaza [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     aktywność przeciwnowotworowa [2 powiązanych rekordów]