Kadm – pierwiastek całkowicie zbędny dla organiz

Hanna Czeczot 1, Michał Skrzycki 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 38-49
ICID: 904693
Article type: Review article
 
 
Kadm (Cd) jest jednym z głównych zanieczyszczeń środowiska. Stanowi to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Narażenie środowiskowe na kadm może doprowadzić do wchłaniania jego dużych ilości i toksycznego oddziaływania na organizm. Niekorzystne działanie kadmu u ludzi i zwierząt może doprowadzić do uszkodzeń nerek, wątroby płuc, trzustki, jąder, płuc i innych narządów. Wątroba i nerki, które są najważniejszymi organami związanymi z eliminacją z organizmu tego metalu, są szczególnie wrażliwe na toksyczne działanie kadmu. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący molekularnych mechanizmów toksycznego działania kadmu. Opisano różne mechanizmy działania kadmu: zaburzenia w komórkowym systemie antyoksydacyjnym; obniżenie statusu tiolowego; wytwarzanie reaktywnych form tlenu; hamowanie naprawy i metylacji DNA; aktywację ścieżek sygnałowych i protoonkogenów; zaburzenie adhezji komórek; uszkodzenia komórek prowadzące do apoptozy; promocję proliferacji komórek oraz inicjację mutagenezy/kancerogenezy.
PMID 20173219 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     uszkodzenia komórek [0 powiązanych rekordów]
     naprawa DNA [3 powiązanych rekordów]
     regulacja ekspresji genów [2 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]