Zaburzenia metabolizmu lipoprotein w zespole metaboliczn

Marta Czyżewska 1, Anna Wolska 1, Agnieszka Ćwiklińska 2, Barbara Kortas-Stempak 2, Małgorzata Wróblewska 1
1 - Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Chemii Klinicznej Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2010; 64 1-10
ICID: 902997
Article type: Review article
 
 
Dyslipidemia w zespole metabolicznym (ZM), zwana triadą lipidową, charakteryzuje się podwyższonym stężeniem trójglicerydów (TG) w osoczu, niskim stężeniem cholesterolu (CH) frakcji HDL oraz obecnością małych, gęstych lipoprotein małej gęstości (sdLDL), przy prawidłowym lub nieznacznie podwyższonym poziomie CH frakcji LDL. Insulinooporność powoduje wzrost podaży TG do syntezy VLDL ze wszystkich trzech głównych źródeł, którymi są: napływ wolnych kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej, lipogeneza de novo i wychwyt lipoprotein resztkowych. Nadmierne wytwarzanie VLDL, a zwłaszcza bogatych w TG, dużych cząstek VLDL1, indukuje kaskadę przemian prowadzących do nieprawidłowości innych lipoprotein osocza. Akumulacja VLDL w osoczu oraz obniżona aktywność lipazy lipoproteinowej (LPL) zaburzają katabolizm chylomikronów. Ponadto hiperinsulinemia indukuje zwiększone wytwarzanie chylomikronów w jelicie. Czynniki te powodują wzmożoną hiperlipemię poposiłkową. Nadmierne wytwarzanie VLDL w wątrobie prowadzi też do wzrostu liczby cząstek resztkowych VLDL w osoczu. W wyniku działania LPL, białka przenoszącego estry cholesterolu (CETP) i lipazy wątrobowej (HL) z cząstek VLDL1 powstają sdLDL o dużym potencjale aterogennym. Zwielokrotniony transport lipidów z udziałem CETP w stanie hipertrójglicerydemii generuje cząstki HDL o większej zawartości TG. Wzmaga to katabolizm HDL zachodzący z udziałem HL i lipazy endotelialnej (EL). Zwiększone możliwości oceny ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w ZM, związanego z niskim poziomem HDL-CH i obecnością cząstek sdLDL, stwarza wprowadzenie do praktyki klinicznej pomiarów stężeń apolipoprotein (apo) A-I i apo B. Ponadto stężenie nie-HDL-CH może pomóc w ilościowej ocenie aterogennych lipoprotein zawierających apo B.
PMID 20093718 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     triada aterogenna [0 powiązanych rekordów]
     nadmierne wytwarzanie VLDL [0 powiązanych rekordów]
     małe, gęste LDL [0 powiązanych rekordów]