Udział czynników genetycznych (polimorfizm PON1) i środowiskowych, a zwłaszcza aktywności fizycznej, w procesie antyoksydacyjnego działania paraoksynazy

Aneta Otocka-Kmiecik 1, Monika Orłowska-Majdak 1
1 - Department of Experimental Physiology, Chair of Experimental and Clinical Physiology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 668-677
ICID: 902016
Article type: Review article
 
 
Paraoksonaza 1 (PON1) należy do trójgenowej rodziny enzymów (PON1, PON2 i PON3). W osoczu człowieka dominuje aktywność PON1. Enzym ten wydzielany jest przez hepatocyty wątroby do krwi, gdzie wiąże się z lipoproteiną o dużej gęstości optycznej (HDL). Przez wiele lat znano tylko jedną jego funkcję polegającą na hydrolizowaniu związków fosforoorganicznych. Ostatnio zainteresowano się PON1 w związku z jego antyoksydacyjną aktywnością, gdyż okazało się, że zapobiega on utlenianiu lipoprotein przez reaktywne formy tlenu powstające w warunkach stresu oksydacyjnego. Ponadto PON1 hydrolizuje związki wywołujące miażdżycę, powstające w procesie utleniania lipoprotein, takie jak nadtlenki fosfolipidów i wodoronadtlenki estrów cholesterolu. Stwierdzono również, że enzym ten ma aktywność lipolaktonazową polegająca na hydrolizowaniu tiolaktonu homocysteiny (HCTL). Coraz więcej danych wskazuje na ochronne działanie PON1 w procesie arteriosklerozy. Stężenie PON1 we krwi i jej aktywność biologiczna modyfikowana jest przez czynniki genetyczne (polimorfizm), środowiskowe i styl życia człowieka. Spośród wielu znanych już czynników składających się na styl życia wymienia się aktywność fizyczną człowieka. Stwierdzono odmienne zachowania PON1 w odpowiedzi na regularny i jednorazowy wysiłek fizyczny. Uzyskiwane w różnych doświadczeniach wyniki były często przeciwstawne. Może to zależeć od czasu trwania, natężenia i częstotliwości stosowanego wysiłku. Ponadto wydaje się, że wpływ wysiłku fizycznego na stężenie i aktywność PON1 we krwi jest związany z jednoczesnym modulującym działaniem polimorfizmu PON1 i wszystkich wymienionych w treści pracy czynników środowiska i stylu życia człowieka
PMID 20097953 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     paraoxonase [26 powiązanych rekordów]
     PON1 polymorphism [0 powiązanych rekordów]
     antioxidant activity [267 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [445 powiązanych rekordów]
     Physical activity [663 powiązanych rekordów]