Rola sierocych receptorów jądrowych w rozwoju limfocytów T w grasicy

Janusz Matuszyk 1
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 522-536
ICID: 897255
 
 
Proces dojrzewania prekursorów limfocytów T w grasicy (tymocytów) składa się z kolejnych etapów różnicowania, selekcji i ekspansji tymocytów. W procesie dojrzewania tymocytów można wyróżnić dwa punkty kontrolne, w których wiele białek sygnałowych i czynników transkrypcyjnych pełni ważną rolę w szlakach sygnałowych receptorów antygenowych (pre-TCR i TCR), które pobudzają procesy różnicowania i selekcji. Sieroce receptory jądrowe RORγ i Nur77 biorą udział w procesach różnicowania i selekcji, które zależą od aktywacji pre-TCR i TCR. Białka RORγ i Nur77 mają przeciwstawny wpływ na żywotność komórek. Receptor jądrowy RORγ aktywuje gen kodujący antyapoptotyczne białko Bcl-XL i jest niezbędny do przeżycia tymocytów CD4+CD8+, podczas gdy receptor jądrowy Nur77 indukuje apoptozę tych tymocytów CD4+CD8+, które zawierają TCR wykazujący zbyt wysokie powinowactwo do prezentowanych w grasicy własnych antygenów.
PMID 19940330 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     rozwój limfocytów [0 powiązanych rekordów]
     tymocyty [1 powiązanych rekordów]
     sieroce receptory jądrowe [0 powiązanych rekordów]
     selekcja negatywna [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]