P-selektyna i jej rola w niektórych chorobach

Alicja Polek 1, Wojciech Sobiczewski 2, Joanna Matowicka-Karna 3
1 - Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa ALAB Sp. z o.o.
2 - I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
3 - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 465-470
ICID: 896664
Article type: Review article
 
 
P-selektyna należy do molekuł adhezyjnych umiejscowionych w a-ziarnistościach płytek krwi
i ciałkach Weibela-Pallade’a komórek śródbłonka. P-selektyny pośredniczą w procesach związanych z toczeniem komórek krwi po powierzchni śródbłonka, przyłączaniem płynących we krwi obwodowej leukocytów do płytek krwi, komórek śródbłonka oraz innych leukocytów w miejscu uszkodzenia tkanki lub zapalenia. Wymienione procesy są możliwe dzięki obecności na powierzchni płytek krwi i komórek śródbłonka ligandów P-selektyny, które rozpoznają ją w wyniku procesu siarkowania reszty tyrozynowej znajdującej się na N-końcu. Glikoproteinowy ligand 1 P-selektyny (PSGL-1) jest głównym ligandem P-selektyny płytek krwi, biorącym udział w toczeniu leukocytów do aktywnego śródbłonka. Glikoproteina GPIb pośredniczy w adhezji płytek do uszkodzonego śródbłonka oraz w toczeniu nieaktywnych płytek krwi na jego aktywnej powierzchni. Natomiast sulfatydy pełnią rolę liganda P-selektyny biorącego udział w agregacji i adhezji płytek krwi. We krwi obecna jest rozpuszczalna P-selektyna (sP-selektyna), której stężenie u ludzi zdrowych wynosi 100 ng/ml. Wzrost stężenia sP-selektyny jest głównym czynnikiem predykcyjnym zdarzeń sercowo-naczyniowych, związanych z zużyciem płytek krwi i odzwierciedla ich aktywność oraz funkcję. P-selektyny odgrywają ważną rolę w chorobach związanych z uszkodzeniem i zakrzepicą naczyń krwionośnych. Ich podwyższoną ekspresję obserwuje się w chorobie naczyń wieńcowych, w ostrym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu i chorobie
tętnic obwodowych. Patogeneza zakrzepicy u pacjentów z chorobą nowotworową jest związana z dysfunkcją komórek śródbłonka, aktywnym zaangażowaniem leukocytów, wzrostem liczby płytek krwi i ich aktywacji. Podwyższone stężenie sP-selektyny lub wzrost ekspresji P-selektyny mogą być dobrymi markerami niektórych typów nowotworów np. nowotworów płuc, piersi, nerek, raka jelita grubego lub nowotworów krwi.
PMID 19850970 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ligandy P-selektyny [0 powiązanych rekordów]
     P-selektyna [1 powiązanych rekordów]
     sP-selektyna [0 powiązanych rekordów]
     zespoły sercowo-naczyniowe [0 powiązanych rekordów]