Dendrytyczne epidermalne limfocyty T – ich rola we wczesnej fazie zakażenia wirusem ospy myszy

Małgorzata Gieryńska 1, Ewelina Pawlak 2, Ada Schollenberger 1, Irma Spohr Cespedes 1
1 - Division of Immunology, Department of Preclinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine
2 - Division of Immunology, Department of Preclinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 369-376
ICID: 892259
 
 
Wstęp: Dendrytyczne epidermalne limfocyty T (DETC) prezentują na powierzchni niezmienny receptor gdTCR i tworzą gęstą sieć w dolnej warstwie naskórka u myszy. Celem badań było ustalenie roli DETC we wczesnej fazie zakażenia wirusem ospy myszy (ECTV). Materiały/Metody: Rolę DETC badano na modelu in vivo i in vitro. W pierwszym z nich myszy C57BL/6 zakażano dawką 105 PFU ECTV-Mos/ucho, podając ją śródskórnie w centralnej części małżowiny usznej. W różnym czasie po zakażeniu określano obecność DETC w całkowitej populacji komórek izolowanych ze skóry małżowin. Oczyszczoną populację DETC stymulowano in vitro celem ustalenia ich zdolności do wytwarzania IFN-g. Ponadto oceniano u nich ekspresję genów wybranych cytokin metodą RT-PCR. W drugim modelu doświadczalnym izolowano populację DETCs ze skóry małżowin myszy kontrolnych, niezakażonych i pobudzano komórki in vitro dawką 5 MOI ECTV-Mos inaktywowanego UV. W określonym czasie po stymulacji oznaczano w DETC ekspresję genów dla cytokin metodą RT-PCR. Wyniki: W ciągu 24 godzin po zakażeniu, nastąpił szybki wzrost liczby DETCs w skórze małżowin usznych. Po kolejnych 24 godzinach wartości te zmniejszały się do stwierdzanych u zwierząt kontrolnych. Wzrostowi liczby towarzyszyło gwałtowne, ale krótkotrwałe wydzielanie IFN-g przez DETC po stymulacji in vitro, które było skorelowane ze wzrostem ekspresji genu dla b chemokiny CCL5, będącej chemoatraktantem makrofagów i neutrofi lów. Prócz tego, stwierdzono w DETC wzrost ekspresji genów dla czynników regulatorowych, TGFb, GM-CSF, KGF, kluczowych dla zachowania integralności skóry. Wnioski: U myszy zakażonych ECTV-Mos DETC były pobudzane do kaskadowej sekrecji mediatorów, biorących udział zarówno w odpowiedzi immunologicznej jak i w ochronie integralności skóry we wczesnej fazie ektromelii.
PMID 19724077 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mice [18180 powiązanych rekordów]
     Dendritic epidermal T cells [1 powiązanych rekordów]
     cytokine [86 powiązanych rekordów]
     Skin [278 powiązanych rekordów]
     Ectromelia virus [1 powiązanych rekordów]