Seladyna 1/DHCR24: główne białko homeostazy komórkowej i biosyntezy cholesterolu

Joanna Drzewińska 1, Łukasz Pułaski 1, Mirosław Soszyński 1, Grzegorz Bartosz 1
1 - Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 318-330
ICID: 890490
Article type: Review article
 
 
Seladyna 1 (produkt genu DHCR24) jest wielofunkcyjnym białkiem, którego właściwości enzymatyczne, antyoksydacyjne i antyapoptotyczne sprawiają, że stanowi ono istotny czynnik neuroprotekcyjny. Białko to zidentyfikowano w związku z jego obniżoną ekspresją w komórkach objętych chorobą Alzheimera, a mutacje w DHCR24 powodujące zahamowanie enzymatycznej aktywności białka w szlaku biosyntezy cholesterolu są przyczyną śmiertelnej choroby desmosterolozy.
Seladyna 1 jako enzym biosyntezy cholesterolu wpływa na tworzenie tratw lipidowych i kaweol, struktur błonowych zaangażowanych w funkcjonowanie szlaków przekaźnictwa oraz niektórych procesów metabolicznych, takich jak trawienie białka prekursorowego amyloidu. Ma to szczególne znaczenie w związku z powiązaniem seladyny 1 z patofizjologią choroby Alzheimera. Niezależnie od roli enzymatycznej, seladyna 1 może pełnić funkcje inhibitora kaspazy 3, przekaźnika sygnałów w szlaku odpowiedzi stymulowanym przez reaktywne formy tlenu i onkogenne białko Ras, a także zmiatacza wolnych rodników. Wydaje się, że efekty tych aktywności są w pośredni sposób modulowane przez błonową zawartość cholesterolu. Stąd poszczególne funkcje seladyny 1 są również wynikiem aktywności enzymatycznej białka w szlaku biosyntezy cholesterolu.
Seladyna 1/DHCR24 występuje w wielu tkankach, a na najwyższym poziomie ekspresji występuje w komórkach mózgu i nadnerczy. Przy tym seladyna 1 ma zmieniony profil ekspresji w nowotworach o różnym pochodzeniu tkankowym. Ze względu na pełnione role seladyny 1 intensywnie bada się mechanizm funkcjonowania tego białka, jednak tylko w niewielkim zakresie określono czynniki wpływające na regulację ekspresji kodującego je genu. Dotychczas stwierdzono, że ekspresję seladyny 1 w komórkach skóry reguluje heterodimer LXRα/RXRα, w komórkach prostaty – AR, a za wysoką ekspresję w tkance nerwowej odpowiada prawdopodobnie aktywacja za pośrednictwem ERα. Poza estrogenami i androgenami w stymulacji ekspresji genu DHCR24 uczestniczą również hormony tarczycy i IGF-1.
PMID 19597241 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     DHCR24 [0 powiązanych rekordów]
     seladin-1 [0 powiązanych rekordów]
     Alzheimer’s Disease [161 powiązanych rekordów]
     Cholesterol [296 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]