Ból, analgezja, płeć

Katarzyna Romanowska 1
1 - Zakład Farmakodynamiki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 296-302
ICID: 888987
Article type: Review article
 
 
Istnieje coraz więcej danych w dotychczasowym piśmiennictwie światowym, dotyczących wrażliwości bólowej i analgezji u osobników obojga płci. Doniesienia te dotyczą zarówno badań na zwierzętach, jak i obserwacji poczynionych u ludzi. Złożoność tych zjawisk często sprawia trudności w interpretacji i wytyczeniu właściwych kierunków dla nowych badań. W omawianej pracy podjęto próbę przedstawienia niektórych aspektów różnic we wrażliwości bólowej i analgezji zwierząt obu płci oraz różnic stwierdzonych u pacjentów w warunkach klinicznych. Przedstawiono również główne czynniki mające według naukowców najistotniejszy wpływ na zmienność percepcji bólowej u obojga płci.
PMID 19597239 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Pain [770 powiązanych rekordów]
     gender [541 powiązanych rekordów]
     Analgesia [237 powiązanych rekordów]