Dlaczego u człowieka i małp wąskonosych nie ma epitopu Galα1-3Gal, którego obecność u zwierząt jest związana z odrzucaniem ksenoprzeszczepów u ludzi?*

Anna Suchanowska 1, Marcin Czerwiński 2
1 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
2 - Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 250-257
ICID: 887414
Article type: Review article
 
 
Epitop Galα1-3Gal (Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-R), którego synteza jest katalizowana przez α1,3-galaktozylotransferazę (α1,3GT), jest strukturą cukrową powszechnie występującą na powierzchni komórek większości ssaków z wyjątkiem wyższych naczelnych: małp człekokształtnych, małp makakowatych i ludzi. Organizmy gatunków, które nie mają epitopu Galα1-3Gal, wytwarzają naturalne przeciwciała skierowane przeciw antygenowi Galα1-3Gal. Obecność tych przeciwciał u ludzi jest główną przeszkodą w wykonywaniu przeszczepów odzwierzęcych. Brak antygenu Galα1-3Gal jest spowodowany inaktywacją genu kodującego α1,3-galaktozylotransferazę. W genomie człowieka i małp bezogoniastych obecny jest pseudogen o sekwencji homologicznej do sekwencji genu kodującego α1,3-galaktozylotransferazę, zawierający wiele mutacji punktowych oraz delecji, które zmieniają ramę odczytu. U człowieka występuje kilka wariantowych form mRNA tego genu, z których większość nie zawiera eksonu kodującego region katalityczny. Skutkiem tych zmian jest brak aktywnego białka.
PMID 19502686 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Galα1-3Gal epitope [0 powiązanych rekordów]
     α1,3-galactosyltransferase [0 powiązanych rekordów]
     pseudogene [1 powiązanych rekordów]
     GGTA1 [0 powiązanych rekordów]
     xenotransplant [2 powiązanych rekordów]