Diagnostyka uszkodzeń i dysfunkcji mięśnia sercowego wywołanych antracyklinami

Jarosław Dudka 1, Franciszek Burdan 2, Agnieszka Korga 1, Katarzyna Dyndor 1, Iwona Syroka 1, Justyna Zięba 1, Dorota Lewkowicz 1, Agnieszka Korobowicz-Markiewicz 3
1 - Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, UM w Lublinie
2 - Pracownia Teratologii Doświadczalnej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie
3 - Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, UM w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 225-233
ICID: 885082
Article type: Review article
 
 
Standardowym postępowaniem w trakcie chemioterapii z użyciem antracyklin jest ocena czynności serca przed rozpoczęciem leczenia, monitorowanie potencjalnego działania kardiotoksycznego w trakcie chemioterapii, a także po jej zakończeniu. W ocenie zmian w mięśniu sercowym pomocna jest elektrokardiografia, badania radiologiczne (RTG, TK, PET-TK, PET-MR), echokardiografia, techniki obrazowe z użyciem izotopów (scyntygrafia, MUGA, PET), ocena ultrastruktury w materiale biopsyjnym. Jednocześnie poszukuje się nowych metod diagnostycznych, o dużym znaczeniu predykcyjnym dysfunkcji mięśnia sercowego, już na wczesnych etapach zmian. W ostatnich latach oceniano użyteczność oznaczeń biochemicznych wskaźników we krwi chorych otrzymujących antracykliny. Badaniami objęto oznaczenia stężeń troponin sercowych (cTnI, cTnT), peptydów natriuretycznych (ANP, BNP) oraz endoteliny 1. Obiecującym wykładnikiem świadczącym o zaburzeniach w kardiomiocycie jest peptyd wiążący kwasy tłuszczowe (H-FABP). Kliniczna użyteczność parametrów biochemicznych w diagnozowaniu kardiotoksyczności antracyklinowej jest jednak zagadnieniem kontrowersyjnym.
PMID 19502683 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antineoplastic chemotherapy [2 powiązanych rekordów]
     Anthracyclines [23 powiązanych rekordów]
     cardiotoxicity [71 powiązanych rekordów]