Antyoksydacyjne właściwości hialuronianu wobec ludzkich neutrofilów zależą od jego masy cząsteczkowej i stężenia i są wywierane głównie w przestrzeni zewnątrzkomórkowej

Rafał Krasiński 1, Henryk Tchórzewski 2, Przemysław Lewkowicz 2
1 - Department of Pathophysiology and Clinical Immunology, Medical University Łódź
2 - Department of Clinical Immunology, Polish Mother’s Memorial Hospital, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 205-212
ICID: 884672
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Hialuronian (HA), składnik macierzy zewnątrzkomórkowej, poprzez interakcje z receptorami może regulować funkcje komórek odpornościowych. Poza wpływem na wytwarzanie cytokin i chemokin, opisano również jego właściwości antyoksydacyjne. Mechanizm tego działania w stosunku do profesjonalnych fagocytów nie został jednak w pełni poznany. Celem pracy była ocena związku między stężeniem HA i jego masą cząsteczkową a jego właściwościami antyoksydacyjnymi wobec ludzkich neutrofilów (PMNL). Zbadano również, czy efekt antyoksydacyjny HA jest związany z redukcją wewnątrzkomórkowego potencjału tlenowego, co mogłoby wskazywać na bezpośredne oddziaływanie tego glikozaminoglikanu (GAG) na metabolizm tlenowy neutrofilów.
Materiały/Metody: Zależność między antyoksydacyjnymi właściwościami HA a jego stężeniem i masą cząsteczkową oceniono z wykorzystaniem metody chemiluminescencji pośredniej wzmacnianej luminolem (CL). Selektywna ocena wpływu HA na wewnątrzkomórkowy poziom reaktywnych form tlenu (RFT) w neutrofilach została przeprowadzona z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej z 1,2,3 dihydrorodaminą (DHR123).
Wyniki: Redukcja zarówno masy cząsteczkowej HA jak i jego stężenia wpływały na osłabienie właściwości antyoksydacyjnych tego GAG ocenianych testem CL. Nie stwierdzono, aby HA wpływał na wewnątrzkomórkowy potencjał tlenowy PMNL.
Wnioski: Antyoksydacyjne właściwości HA zależą zarówno od stężenia tego GAG, jak i od jego masy cząsteczkowej. Brak antyoksydacyjnego efektu HA w teście z 123DHR w porównaniu z istotną redukcją poziomu RFT w teście CL przy tym samym stężeniu HA wskazuje, że właściwości antyoksydacyjne tego GAG są związane przede wszystkim z jego zdolnością do sekwestracji RFT w przestrzeni zewnątrzkomórkowej.
PMID 19502681 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dihydrorhodamine [0 powiązanych rekordów]
     chemiluminescence [25 powiązanych rekordów]
     reactive oxygen intermediates [1 powiązanych rekordów]
     hyaluronan [8 powiązanych rekordów]