Czynne usuwanie leku z komórki jako jeden z mechanizmów oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe i metody jego zwalczania

Anna Wasążnik 1, Mariusz Grinholc 1, Krzysztof P. Bielawski 1
1 - Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 123-133
ICID: 882645
Article type: Review article
 
 
Pompy MDR stanowią powszechny mechanizm oporności wielu gatunków bakterii, polegający na transporcie poza komórkę m.in. leków, toksyn i środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych. Pompy, których swoistość substratowa jest duża, przyczyniają się do selekcji wieloopornych szczepów różnych gatunków bakterii, do których zalicza się przede wszystkim: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus oraz Salmonella enterica serowar Typhimurium. Ze względu na strukturę i funkcję dzieli się te systemy transportowe na 5 klas: MFS (major facilitator superfamily), SMR (small multidrug resistance family), MATE (multidrug and toxic compound extrusion family), ABC (ATP binding cassette superfamily) i RND (resistance nodulation cell division family). Transportowi substratu towarzyszy transport jonów wodorowych albo wykorzystywana jest energia z hydrolizy ATP. Transport substancji jest efektywnie regulowany przez białka regulatorowe występujące lokalnie, np. białko BmrR Bacillus subtilis oraz przez białka globalnej ścieżki regulatorowej całej komórki. Dogłębne poznanie mechanizmu regulacji, wiązania substratu i samego transportu pozwala na projektowanie nowych leków, które mogą działać np. jako inhibitory tych pomp. Poszukuje się również alternatywnych terapii, takich jak terapia fotodynamiczna, które wykorzystując inhibitory pomp efflux mogą stanowić skuteczną metodę eradykacji tych wielolekoopornych patogenów.
PMID 19373193 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     efflux [0 powiązanych rekordów]
     efflux pump inhibitors [0 powiązanych rekordów]
     multidrug resistance [55 powiązanych rekordów]