Dendrytyczne epidermalne limfocyty T – strażnicy skóry

Małgorzata Gieryńska 1, Ada Schollenberger 1, Irma Spohr Cespedes 1, Ewelina Pawlak 2
1 - Zakład Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych,Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW
2 - Magistrantka dziennych studiów magisterskich Wydziału Rolnictwa i Biologii, SGGW
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 114-122
ICID: 881076
Article type: Review article
 
 
Dendrytyczne epidermalne limfocyty T (DETC) mające na swojej powierzchni niezmienny receptor γδ, tworzą sieć w dolnej warstwie skóry myszy. Podstawową różnicą między nimi a limfocytami Tαb jest to, że do swojej stymulacji nie wymagają prezentacji antygenu w kontekście MHC I lub II. Chociaż do tej pory nie określono ligandów dla łańcucha Vγ3 TCR DETC rozpoznają i odpowiadają na autoantygeny prezentowane na komórkach indukowanych w warunkach stresu, uszkodzonych lub transformowanych keratynocytach. Dzięki swojej lokalizacji są w ciągłym kontakcie z sąsiadującymi komórkami i mogą w sposób natychmiastowy reagować na różne bodźce. Wydzielając cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostowe odgrywają ważną rolę w naprawie tkanek oraz w przeżywaniu, proliferacji i migracji komórek. Są główną populacją komórek odpowiedzialną za utrzymanie homeostazy skóry poprzez mechanizmy związane ze stymulacją i wyhamowaniem stanu zapalnego, a to ma zasadnicze znaczenie w utrzymaniu integralności skóry.
PMID 19373192 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Dendritic epidermal T cells [1 powiązanych rekordów]
     immunoregulation [0 powiązanych rekordów]
     tissue repair [2 powiązanych rekordów]