Wpływ substancji P na komórki krwi

Maria Adamus 1
1 - Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 106-113
ICID: 880058
Article type: Review article
 
 
SP jest wydzielana przez włókna nerwowe unerwiające narządy limfatyczne, przez komórki podścieliska szpiku kostnego oraz same komórki hematopoetyczne. Większość obecnych w szpiku kostnym komórek, zarówno hematopoetycznych (monocyty/makrofagi, neutrofile, limfocyty T i B, mastocyty, komórki dendrytyczne), jak i stromalnych ma na swojej powierzchni receptory neurokininowe (receptory NK) związane z białkami G, odpowiedzialne za przekazywanie sygnału po przyłączeniu SP.
SP stymuluje hematopoezę działając zarówno bezpośrednio – na hematopoetyczne komórki progenitorowe, jak i pośrednio – przez pobudzanie komórek stromalnych do wytwarzania cytokin: IL-1, 3, 6, SCF, GM-CSF. Fragmenty SP, powstałe w wyniku pocięcia jej cząsteczki przez endopeptydazę, mogą także brać udział w regulacji hematopoezy. SP wzmaga różne funkcje komórek krwi, takie jak chemotaksję, migrację, fagocytozę, syntezę immunoglobulin, proliferację limfocytów czy agregację płytek. Wykazano, że SP może być czynnikiem biorącym udział w patofizjologii niektórych zaburzeń układu krwiotwórczego, takich jak dziecięca ostra białaczka limfoblastyczna, zwłóknienie szpiku kostnego czy powstawanie przerzutów nowotworowych do szpiku kostnego
PMID 19252469 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     substance P [21 powiązanych rekordów]
     Hematopoiesis [163 powiązanych rekordów]
     Bone Marrow [120 powiązanych rekordów]
     neurokinin receptors [0 powiązanych rekordów]