Reakcja nadwrażliwości kontaktowej, jej mechanizm i regulacja

Monika Majewska 1, Marian Szczepanik 2
1 - Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
2 - Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Collegium Medicum Uniwersytet Jagiellońsk
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 47-57
ICID: 879671
Article type: Review article
 
 
Reakcja nadwrażliwości kontaktowej (CS) na hapteny jest klasycznym przykładem odpowiedzi komórkowej. W reakcji tej można wyróżnić dwie kolejno po sobie występujące fazy: wczesną występującą już 2 godziny od kolejnego kontaktu z haptenem oraz późną rozwijającą się po około 24 godzinach, a mediowaną przez limfocyty T. W klasycznym modelu reakcji nadwrażliwości kontaktowej limfocytami T efektorowymi są limfocyty pomocnicze CD4+ Th1, podczas gdy limfocyty B-1 wspomagane przez komórki NKT wytwarzają antygenowo swoiste przeciwciała IgM odgrywające główną rolę w inicjacji reakcji CS.
Reakcja CS znajduje się pod ścisłą kontrolą układów regulacyjnych. Reakcja CS jest negatywnie regulowana przez komórki T supresyjne (Ts) indukowane podaniem dużych dawek antygenu. Dodatkowo przebieg reakcji CS znajduje się pod pozytywną kontrolą komórek T kontrasupresyjnych (Tcs) chroniących limfocyty Th1 efektorowe przed działaniem limfocytów Ts.
Nowe spojrzenie na mechanizmy negatywnej regulacji reakcji CS Th1-zależnej stanowi supresja wywołana naskórną (e.c.) aplikacją antygenu białkowego. Ten sposób immunizacji prowadzi do powstania komórek Ts o fenotypie TCRαβ+CD4+CD8+ hamujących reakcję CS poprzez uwalniany TGF-β. Supresja wywołana e.c. podaniem antygenu białkowego może być zniesiona przez komórki Tcs TCRαβ+CD4+ indukowane jednoczesną ekspozycją na antygen białkowy i ligandy receptorów Toll-podobnych (TLR).
Wspomniana metoda indukcji stanu tolerancji lub jej przełamania poprzez podanie e.c. samego antygenu lub antygenu w połączeniu z ligandami TLR dzięki skuteczności i prostocie użycia oraz braku inwazyjności stwarza nowe możliwości hamowania bądź stymulowania układu immunologicznego, co może się stać przydatne w opracowaniu nowych metod terapii.
PMID 19252464 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CS reaction [0 powiązanych rekordów]
     suppression [20 powiązanych rekordów]
     contrasuppressor [0 powiązanych rekordów]
     TLR [4 powiązanych rekordów]