Menopauza, otyłość a stan kośćca

Zofia Ostrowska 1
1 - Zakład Biochemii Klinicznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 39-46
ICID: 879269
Article type: Review article
 
 
Dotychczasowe badania wskazują, że otyłość nie jest czynnikiem ryzyka osteoporozy. Zwiększenie masy tłuszczu ustrojowego, może mieć znaczenie zapobiegawcze przed utratą masy kostnej po menopauzie. Przyjmuje się, że korzystny wpływ tkanki tłuszczowej na stan kośćca u kobiet po menopauzie może być następstwem zwiększonego obciążenia kości nośnych, prowadzącego do wzrostu anabolizmu kostnego. Może być również związany z występującymi często u tych kobiet zmianami w wytwarzaniu niektórych czynników osteotropowych, głównie hormonów, takich jak: estrogeny, androgeny, hormony kalciotropowe, hormony osi somatotropinowej, leptyna czy melatonina. Antyresorpcyjne działanie wymienionych hormonów na kość w znacznym stopniu dokonuje się za pośrednictwem systemu RANKL/RANK/OPG (ligand receptora aktywatora czynnika jądrowego-κB/receptor aktywatora czynnika jądrowego-κB/osteoprotegeryna). Działanie takie może być realizowane przez bezpośredni wpływ na ekspresję OPG i/lub RANKL w osteoblastach i komórkach zrębu szpiku i/lub pośrednio, poprzez cytokiny, w tym głównie: interleukiny 1 i 6, czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), czynnik stymulujący kolonie makrofagów (M-CSF) i transformujący czynnik wzrostu β (TNF-β).
PMID 19252463 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Menopause [477 powiązanych rekordów]
     Obesity [1424 powiązanych rekordów]
     Hormones [82 powiązanych rekordów]
     bone tissue [23 powiązanych rekordów]
     OPG [9 powiązanych rekordów]
     RANKL [19 powiązanych rekordów]