Rozpowszechnienie uzależnienia od komputera i Internetu

Krzysztof Zboralski 1, Agata Orzechowska 1, Monika Talarowska 1, Anna Darmosz 1, Aneta Janiak 1, Marcin Janiak 1, Antoni Florkowski 1, Piotr Gałecki 1
1 - Department of Adult Psychiatry, Medical University, Łódź, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 8-12
ICID: 878550
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Wpływ mediów na psychikę człowieka może wyrażać się powstaniem nowych uzależnień, które przypominają uzależnienia od środków psychoaktywnych czy hazardu. Uzależnienie od komputera i Internetu nie zostało jak dotąd oficjalnie uznane za oddzielne jednostki chorobowe, ale budzi coraz więcej kontrowersji i jest zjawiskiem przyczyniającym sie do powstawania zaburzeń psychicznych, nazywanych potocznie komputeroholizmem, siecioholizmem, internetohilizmem.
Materiał/Metody:Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z udziałem 120 uczniów z trzech łódzkich szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum. W celu zebrania danych potrzebnych do badań wykorzystano kwestionariusz w wykonaniu własnym autorów, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) oraz Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (IPSA-II).
Wyniki:Przeprowadzone badania wskazują, iż problem siecioholizmu istnieje i w różnym stopniu dotyczy co czwartego ankietowanego. W internetową pułapkę najczęściej wpadają młodsi użytkownicy komputera i Internetu, pochodzący z rodzin niepełnych i nieposiadający rodzeństwa. Częstsze używanie komputera wśród badanych uczniów wiązało się z wyższym poziomem lęku i agresji¬.
Dyskusja:Wobec realnego zagrożenia uzależnieniem od komputera i Internetu, należy zastanowić się nad działaniami profilaktycznymi w zakresie zapobiegania temu zjawisku. Konieczne jest uświadomienie młodzieży i jej rodzicom zagrożeń, jakie wynikają z niekontrolowanego użytkowania Internetu i zwrócić ich uwagę na zachowania związane z interntoholizmem.


PMID 19252459 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     computer and Internet addiction [0 powiązanych rekordów]
     Aggression [298 powiązanych rekordów]
     Anxiety [837 powiązanych rekordów]