Wpływ kotyniny na komórki linii niedrobnokomórkowego raka płuc A549

Jakub Marcin Nowak 1, Alina Grzanka 2, Maciej Gagat 2, Agnieszka Żuryń 2
1 - Student Research Club, Department of Histology and Embryology, Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz
2 - Department of Histology and Embryology, Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz
Postepy Hig Med Dosw
2009; 63 1-7
ICID: 878278
Article type: Original article
 
 
Celem niniejszej pracy była próba określenia wpływu kotyniny na linię komórkową A549. Komórki linii A549 poddano 24-godzinnej inkubacji z kotyniną w dawkach 18 ng/ml i 36 ng/ml. Komórki kontrolne inkubowano w podobnych warunkach bez dodatku kotyniny. Oznaczono ich żywotność, barwiono hematoksyliną, zatopiono w eponie, oglądano w mikroskopie elektronowym oraz zastosowano metodę fluorescencyjną w celu oceny F-aktyny. W wyniku działania kotyniny dochodzi do zmian cytoszkieletu, o czym świadczą zmiany organizacji F-aktyny. Zaobserwowano również, że komórki linii A549 prawdopodobnie ulegają śmierci w procesie apoptozy oraz katastrofy mitotycznej. Ponadto wyniki uzyskane na poziomie ultrastrukturalnym sugerują, że kotynina działa nie tylko na jądro komórkowe i wpływa na kształt komórki poprzez działanie na cytoszkielet aktynowy, ale również odgrywa istotną rolę w zmianach, które obejmują pozostałe organella komórkowe. Dotychczas oceniano przede wszystkim wpływ działania składników dymu papierosowego, głównie nikotyny, stąd zasadne było podjęcie badań z wykorzystaniem kotyniny. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że kotynina poprzez F-aktynę może wpływać na wielkość i kształt komórek linii niedrobnokomórkowego raka płuc. Sugeruje się, że komórki linii A549 w wyniku działania kotyniny mogą ulegać apoptozie i katastrofie mitotycznej.
PMID 19252458 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     A549 cell line [2 powiązanych rekordów]
     actin [13 powiązanych rekordów]
     non-small-cell lung cancer [12 powiązanych rekordów]
     cotinine [18 powiązanych rekordów]