Dendrymery w naukach biomedycznych i nanotechnologii

Szymon Sękowski 1, Katarzyna Miłowska 1, Teresa Gabryelak 1
1 - Katedra Biofizyki Ogólnej, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 725-733
ICID: 876503
Article type: Review article
 
 
Dendrymery są stosunkowo nowymi i wysoce rozgałęzionymi polimerami, mającymi wiele interesujących właściwości. Związki te mogą być wykorzystane m.in. jako: przenośniki leków i genów, czynniki kontrastujące czy wskaźniki różnych jonów metali. Kuliste cząsteczki tych polimerów odznaczają się również aktywnością farmakologiczną przeciwko różnym chorobom bakteryjnym i wirusowym. Obecnie dendrymery są intensywnie badane jako czynniki antyprionowe i zabezpieczające przed formowaniem się blaszek amyloidowych. Polimery te mogą być użyte do zbudowania specjalnych filmów dendrymerowych i zastosowane w nowoczesnych technologiach. W pracy opisano różne zastosowanie cząsteczek dendrymerów w naukach biomedycznych i nanotechnologii oraz wskazano na zalety wykorzystania wyżej wymienionych polimerów.
PMID 19188887 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Dendrimers [6 powiązanych rekordów]
     biomedicine [16 powiązanych rekordów]
     Nanotechnology [196 powiązanych rekordów]