Biologiczna rola fosfolipazy C zależnej od fosfatydylocholiny w komórkach ssaków

Maria Szumiło 1, Iwonna Rahden-Staroń 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 593-598
ICID: 871217
Article type: Review article
 
 
Fosfolipaza C (PC-PLC) zależna od fosfatydylocholiny (PC) jest enzymem katalizującym hydrolizę wiązania estrowego między glicerolem i fosforanem w fosfatydylocholinie (PC) i innych fosfatydach, takich jak sfingomielina (SM) czy fosfatydyloetanoloamina (PE). Enzym ten jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, od bakterii do ssaków. W organizmach ssaków występuje w erytrocytach, limfocytach, w tkance mięśniowej, tkance tłuszczowej i układzie nerwowym. Produktami hydrolizy fosfatydylocholiny katalizowanej przez PC-PLC są fosfocholina i 1,2-diacyloglicerol (DAG), dobrze poznany lipidowy „wtórny przekaźnik”. Szlak degradacji PC z udzialem PC-PLC jest aktywowany przez wiele czynników, takich jak cytokiny, czynniki wzrostu, mitogeny czy jony wapnia. Rozkład fosfatydylocholiny ma znaczenie w szlakach przekazywania sygnałów związanych z procesami regulującymi metabolizm komórki, jej wzrost i różnicowanie, a także w indukowaniu apoptotycznej śmierci komórki. W pracy omówiono strukturę i funkcję biologiczną PC-PLC ssaków.
PMID 19002082 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     phospholipase C (PC-PLC) [0 powiązanych rekordów]
     PC-PLC activity regulators [0 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction [3178 powiązanych rekordów]