Zespół metaboliczny. Część I: Definicje i kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego. Epidemiologia oraz związek z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2

Marta Pacholczyk 1, Tomasz Ferenc 1, Jan Kowalski 2
1 - Zakład Biologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Szpital Kliniczny nr 5 w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 530-542
ICID: 870363
Article type: Review article
 
 
Termin zespół metaboliczny (MS) określa współwystępowanie powiązanych ze sobą czynników ryzyka pochodzenia metabolicznego, sprzyjających rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym oraz cukrzycy typu 2. Do zespołu metabolicznego zalicza się: insulinooporność, hiperinsulinemię, otyłość brzuszną, upośledzoną tolerancję glukozy, cukrzycę typu 2, mikroalbuminurię, hipertrójglicerydemię, obniżenie stężenia cholesterolu frakcji HDL, nadciśnienie tętnicze, stan prozapalny i prozakrzepowy. Kryteria diagnostyczne, w oparciu o które identyfikuje się pacjentów z zespołem metabolicznym zostały opracowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Europejską Grupę Badań Insulinooporności (EGIR). Dużą popularność zyskała definicja przedstawiona w Trzecim Raporcie Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej na temat wykrywania, oceny i leczenia hipercholesterolemii u osób dorosłych (NCEP-ATP III). Nowe uniwersalne kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego zaproponowali w 2005 r. eksperci Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF). Wymienione organizacje zgadzają się, że głównymi składowymi zespołu metabolicznego są: otyłość, insulinooporność, dyslipidemia i nadciśnienie tętnicze. Kryteria przedstawione przez te organizacje są pod wieloma względami podobne, a zasadnicze różnice dotyczą określenia głównych elementów zespołu metabolicznego. W pracy przedstawiono ewolucję definicji zespołu metabolicznego oraz krytyczne uwagi na temat istoty i zasadności istnienia pojęcia zespołu metabolicznego. Ponadto przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące zespołu metabolicznego oraz jego związek z ryzykiem występowania chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.
PMID 18936729 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     diagnostic criteria for its identifi cation [0 powiązanych rekordów]
     defi nitions [0 powiązanych rekordów]
     metabolic syndrome [475 powiązanych rekordów]
     Epidemiology [934 powiązanych rekordów]