Defensyny – ważny wrodzony element układu odpornościowego u ssaków

Paulina Niedźwiedzka-Rystwej 1, Wiesław Deptuła 1
1 - Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 524-529
ICID: 870087
Article type: Review article
 
 
W pracy scharakteryzowano grupę białek – defensyn charakterystycznych dla ssaków, stanowiących bardzo istotny element odporności, w tym odporności wrodzonej – naturalnej. Opisano w niej 12 ß-defensyn (HNP1-4, HD5-6, NP1 i 5, kryptydyna 3 i 4, RMAD3-4), 25 α-defensyn (HBD1-4, SBD1-2, TAP, LAP, EBD, BNBD1-13, PBD1-2, mBD-1) oraz 5 -defensyn (retrocyklina 1,2, RTD1-3). Podano również ich rolę biologiczną, która – jak wykazano – nie tylko ogranicza się do działania przeciwbakteryjnego, ale także przeciwwirusowego, a w mniejszym stopniu, oddziaływania przeciwgrzybiczego i przeciwpasożytniczego.
PMID 18936728 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     innate immunity [29 powiązanych rekordów]
     Defensins [28 powiązanych rekordów]