Receptory końcowych produktów zaawansowanej glikacji – znaczenie fizjologiczne i kliniczne

Jadwiga Pietkiewicz 1, Ewa Seweryn 1, Arkadiusz Bartyś 2, Andrzej Gamian 3
1 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2 - Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu oraz Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 511-523
ICID: 870077
Article type: Review article
 
 
Wieloligandowe receptory produktów zaawansowanej glikacji (RAGE) są białkami powierzchniowymi, należącymi do nadrodziny immunoglobulin. Występują na powierzchni makrofagów, limfocytów, a także komórek śródbłonka, mięśni gładkich, neuronów i in. Ligandami RAGE, oprócz końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) są amfoteryna, S100/kalgranuliny, amyloid, transtyretyna oraz leukocytarna integryna Mac-1. Głównym mechanizmem działania RAGE po związaniu ligandów jest aktywacja szlaków przenoszenia sygnału wewnątrzkomórkowego, prowadząca do pobudzenia czynnika transkrypcyjnego NF-κB i uwalniania przez komórki wielu białek prozapalnych. Receptory RAGE pełnią ważną rolę w rozwoju cukrzycy i powikłaniach z nią związanych, nowotworami, miażdżycą, chorobami neurodegeneracyjnymi, uszkodzeniem naczyń i wstrząsem septycznym.
PMID 18936727 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Rage [9 powiązanych rekordów]
     age [316 powiązanych rekordów]
     amphoterin [0 powiązanych rekordów]
     S100/calgranulins [0 powiązanych rekordów]
     β-amyloid [11 powiązanych rekordów]