Biologia molekularna i diagnostyka raka endometrium

Aleksandra Klemba 1, Wojciech Kukwa 2, Ewa Bartnik 3, Tomasz Krawczyk 4, Anna Ścińska 2, Paweł Golik 1, Anna M. Czarnecka 5
1 - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
2 - Klinika Otolaryngologii Oddziału Stomatologii AM, Szpital Czerniakowski, w Warszawie
3 - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
4 - Studium Medycyny Molekularnej, Akademii Medycznej w Warszawie
5 - Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Medycyny Molekularnej, Akademii Medycznej w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 420-432
ICID: 868191
Article type: Review article
 
 
Rak endometrium (błony śluzowej trzonu macicy) jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem ginekologicznym w krajach rozwiniętych. Od prawie 20 lat prowadzone są badania nad podłożem molekularnym choroby. Choć wiele już wiadomo, mało jest markerów molekularnych pozwalających na określenie ryzyka wystąpienia choroby, jej diagnozowanie i monitorowanie leczenia. Obecnie nowe perspektywy w walce z rakiem otwiera biologia mitochondriów. Rola tych organelli i mutacji ich genomu (mtDNA) opisano w kilku typach nowotworów i wciąż się identyfikuje nowe zmiany. Znajduje się je również w nowotworach endometrium, choć ich dokładną rolę w transformacji komórki jeszcze nie poznano. Część procesów, w które zaangażowane są mitochondria jest dokładnie opisana i udokumentowana. Do procesów takich należy transport elektronów czy apoptoza, wiele jednak wymaga dalszych badań. W wielu badaniach stosowano metody genetyki wprost, pobierano do badania tkankę od pacjentki z diagnozą określonego typu nowotworu, następnie szukano zmian w metabolizmie lub mutacji mtDNA i dzięki temu przypisano określone, charakterystyczne dla nich zestawy zaburzeń i mutacji. W pracy opisano zmiany molekularne charakterystyczne dla nowotworów endometrium, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnej roli mitochondriów w procesie ich powstawania. Poznanie szczegółów molekularnej patogenezy procesu nowotworowego u pacjentek z rakiem błony śluzowej trzonu macicy może pozwolić na opracowanie bardziej skutecznych badań przesiewowych i/lub zwiększyć odsetek wcześnie wykrywanych przypadków.
PMID 18772847 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mtDNA mutations [0 powiązanych rekordów]
     Mitochondria [156 powiązanych rekordów]
     molecular markers [37 powiązanych rekordów]
     cancer biology [0 powiązanych rekordów]
     endometrial adenocarcinoma [1 powiązanych rekordów]
     endometrial carcinoma [24 powiązanych rekordów]