Właściwości przeciwnowotworowe statyn

Adrianna Sławińska 1, Martyna Kandefer-Szerszeń 2
1 - Zakład Biologii Komórki, Instytutu Biologii UMCS
2 - Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 393-404
ICID: 866860
Article type: Review article
 
 
Statyny są inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo koenzymu A, głównego enzymu biosyntezy endogennego cholesterolu. Jako leki hipolipemiczne znalazły szczególnie zastosowanie w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych i udarów mózgu. Poza działaniem hipolipemicznym mają również dużą aktywność antyproliferacyjną i cytotoksyczną w odniesieniu do różnych typów komórek nowotworowych hodowanych in vitro. Dane eksperymentalne dostarczają niezbitych dowodów świadczących o tym, że zahamowanie syntezy metabolitów pośrednich szlaku mewalonowego (m.in. pirofosforanu geranylogeranylu i farnezylu) jest jednym z głównych mechanizmów odpowiedzialnym za proapoptotyczne, antyangiogenne oraz antymetastatyczne właściwości tej grupy leków. Duża skuteczność przeciwnowotworowa statyn potwierdzona w badaniach klinicznych stwarza ogromną nadzieję na szersze zastosowanie tych związków w profilaktyce i leczeniu chorób onkologicznych.
PMID 18688209 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     statins [151 powiązanych rekordów]
     cancer [739 powiązanych rekordów]
     metastasis [196 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2608 powiązanych rekordów]