Występowanie i chorobotwórczość bakterii z rodziny Legionellaceae

Marta Palusińska-Szysz 1, Monika Cendrowska-Pinkosz 2
1 - Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Akademii Medycznej w Lublinie, Zakład Alergologii i Immunoterapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 337-353
ICID: 864197
Article type: Review article
 
 
Naturalnym środowiskiem występowania bakterii z rodziny Legionellaceae jest woda o różnym zakresie temperatury, pH, zawartości tlenu i substancji odżywczych. Zdolność do przetrwania w zmieniających się fi zyko-chemicznych warunkach w wodzie umożliwia im związek z innymi mikroorganizmami, z którymi tworzą biofi lm. Wewnątrzkomórkowy tryb życia w określonych gatunkach pierwotniaków zapewnia Legionellaceae nie tylko stały dopływ substancji odżywczych, umożliwiający im intensywne podziały, ale również ochronę przed działaniem bakteriobójczych środków dezynfekcyjnych. Bakterie po przedostaniu się do sztucznych systemów dystrybucji wody stają się źródłem niebezpiecznego dla zdrowia człowieka wodno-powietrznego aerozolu. Legionellae odpowiedzialne są zarówno za grypopodobne infekcje (gorączka Pontiac), ciężką postać zapalenia płuc, jak i pozapłucne umiejscowienie choroby, szczególnie u osób z supresją immunologiczną. Pacjenci z chorobą legionistów wymagają szybkiej interwencji medycznej. Lekiem z wyboru okazała się erytromycyna. Obecnie w leczeniu legionelozy stosuje się nowsze makrolidy oraz fl uorochinolony. Spośród 52 opisanych gatunków zaliczonych do rodziny Legionellaceae, Legionella pneumophila w tym serotyp 1 jest najczęstszym czynnikiem wywołującym legionelozowe zapalenie płuc. Bakteria ta odpowiada za 80% przypadków legionelozy nabytej zarówno w środowisku zamieszkania jak i zakażeń szpitalnych
PMID 18633335 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Pontiac fever [2 powiązanych rekordów]
     Legionnaires’ disease [4 powiązanych rekordów]
     intracellular pathogens [2 powiązanych rekordów]
     Legionellaceae [0 powiązanych rekordów]