Metaloproteinazy MMP. Struktura i funkcja

Dominik Lipka 1, Janusz Boratyński 2
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Chemii i Ochrony Środowiska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii, Częstochowa
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 328-336
ICID: 863808
Article type: Review article
 
 
Metaloproteinazy macierzowe (MMP – matrix metalloproteinases) wchodzą w skład licznej rodziny wielodomenowych cynkowych endopeptydaz. Należą one do głównych enzymów proteolitycznych trawiących komponenty macierzy pozakomórkowej oraz liczne molekuły na powierzchni komórek, uczestnicząc przez to w wielu procesach fizjologicznych, takich jak apoptoza czy angiogeneza. Metaloproteinazy są również zaangażowane w patogenezę wielu chorób, takich jak np. artretyzm czy nowotwory. Opracowanie skutecznych inhibitorów oraz poznanie mechanizmów ich działania może mieć istotny wpływ na strategie terapeutyczne.
PMID 18614970 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cell migration [11 powiązanych rekordów]
     Collagenases [14 powiązanych rekordów]
     autoimmunological diseases [3 powiązanych rekordów]
     cancer [739 powiązanych rekordów]
     Extracellular Matrix [72 powiązanych rekordów]
     MMP [14 powiązanych rekordów]
     proteolitical enzymes [0 powiązanych rekordów]
     metalloproteinases [25 powiązanych rekordów]