Struktura chemiczna lipopolisacharydu Helicobacter pylori a wrodzona odpowiedź immunologiczna*

Michał Arabski 1, Anna Koza 1, Wiesław Kaca 1
1 - Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 289-296
ICID: 860574
Article type: Review article
 
 
Kolonizacja komórek błony śluzowej żołądka przez H. pylori, prowadząca do rozwoju przewlekłego procesu zapalnego, jest następstwem bakteryjnych procesów adaptacyjnych oraz niewielkiej skuteczności wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza na struktury bakteryjne. Celem pracy jest charakterystyka budowy chemicznej lipopolisacharydu H. pylori oraz jej znaczenie w mechanizmach identyfi kacji przez receptory komórkowe TLR2/4 komórek nabłonkowych żołądka oraz układu immunologicznego. Przedstawiono immunogenne, immunomodulacyjne i cytotoksyczne właściwości endotoksyny H. pylori, a także mechanizmy unikania identyfi kacji bakterii poprzez mechanizm mimikry molekularnej (antygen Lewis).
PMID 18583952 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TLR [0 powiązanych rekordów]
     Lewis antigen [0 powiązanych rekordów]
     LPS [1 powiązanych rekordów]
     H. pylori [41 powiązanych rekordów]