Zaburzenia działania insuliny a starzenie się człowieka

Krzysztof Książek 1, Janusz Witowski 1
1 - Katedra i Zakład Patofi zjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 263-271
ICID: 859018
Article type: Review article
 
 
Proces starzenia się organizmu ludzkiego jest związany ze zmniejszaniem się efektywności działania insuliny. Sprzyja to zaburzeniom homeostazy energetycznej i cukrzycy typu 2. Natomiast zmiany towarzyszące cukrzycy typu 2, takie jak hiperglikemia i hiperinsulinemia, mogą przyspieszać
starzenie się komórek. W modelach zwierzęcych, zmniejszenie aktywności szlaków metabolicznych zależnych od insuliny sprzyja długowieczności, zaś interwencje opóźniające proces starzenia się zapobiegają również cukrzycy. W pracy omówiono zależności między aktywnością insuliny i zaburzeniami wykorzystania glukozy a procesem starzenia się.
PMID 18542047 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Insulin [220 powiązanych rekordów]
     Glucose [210 powiązanych rekordów]
     diabetes [966 powiązanych rekordów]
     Ageing [116 powiązanych rekordów]