Rola interleukiny 10 w odpowiedzi zapalnej po zabiegu kardiochirurgicznym z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego*

Jarosław Paśnik 1
1 - Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 8-14
ICID: 858186
Article type: Review article
 
 
Zabieg kardiochirurgiczny (CS) wywołuje uogólnioną odpowiedź zapalną ustroju, często prowadzącą do zaburzeń narządowych. Ważną rolę w rozwoju tej reakcji pełni prawdopodobnie narażenie krwinek i osocza na kontakt ze sztucznymi powierzchniami i aktywacja różnych komórek w czasie niedokrwienia i reperfuzji. W reakcji zapalnej po operacji na otwartym sercu, która może wywołać dysfunkcje narządowe, uczestniczą różnorodne mediatory. Poznanie roli tych mediatorów w reakcji zapalnej może się przyczynić do poszukiwania lepszych metod oceny jej przebiegu i lepszych metod terapeutycznych. Interleukina 10 (IL-10) jest plejotropową cytokiną syntetyzowaną przez limfocyty T i makrofagi o właściwościach przeciwzapalnych. Wzrost stężenia IL-10 we krwi krążącej pacjentów poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z krążeniem pozaustrojowym (CPB) może się wiązać z niekorzystnym przebiegiem pooperacyjnym. W pracy omówiono możliwy udział IL-10 w reakcji zapalnej po zabiegu kardiochirurgicznym.
PMID 16407789 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cardiopulmonary Bypass [368 powiązanych rekordów]
     Systemic Inflammatory Response Syndrome [12 powiązanych rekordów]
     cardiac surgery [120 powiązanych rekordów]
     interleukin 10 [7 powiązanych rekordów]