Pamięć a uzależnienia lekowe: rola kalcyneuryny i hipokampa

Grażyna Biała 1
1 - Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 199-203
ICID: 858075
Article type: Review article
 
 
Uzależnienie jest przewlekłym, nawracającym zespołem zaburzeń psychicznych i somatycznych o zróżnicowanej etiologii i obrazie klinicznym, charakteryzującym się niekontrolowanym poszukiwaniem i zażywaniem narkotyku. Nawrót do nałogu po okresie abstynencji jest związany z występowaniem głodu narkotykowego.
Zarówno substancje uzależniające, jak i nagrody naturalne (np. pokarm) nasilają uwalnianie dopaminy w szlakach neuronalnych składających się na tzw. układ nagrody, wpływają także na przekaźnictwo związane z peptydami opioidowymi oraz aminokwasami pobudzającymi (glutaminian). Główny mechanizm rozwoju uzależnień wynikać może z dysfunkcji układu nagrody i dążenia organizmu do kompensowania tego defektu.
U podstaw uzależnienia leżą złożone zmiany neuroadaptacyjne, prowadzące do trwałych zmian funkcji ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w sferze emocjonalnej i motywacyjnej, jak i w zakresie procesów uczenia się i pamięci. Polegają one na zmianach funkcji receptorów, zmianach w zakresie wtórnych przekaźników komórkowych (cAMP, jony wapnia) i procesów transkrypcji. W pracy omówiono molekularne, neuroanatomiczne i behawioralne przesłanki wskazujące na podobieństwo mechanizmów rozwoju uzależnień i pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu procesów defosforylacji indukowanych kalcyneuryną w hipokampie, zarówno w formowaniu się procesów pamięciowych, jak i w długoterminowych neuronalnych zmianach adaptacyjnych towarzyszących przewlekłemu podawaniu leków.
PMID 17507867 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Calcineurin [24 powiązanych rekordów]
     Neuronal Plasticity [173 powiązanych rekordów]
     Hippocampus [164 powiązanych rekordów]
     Memory [756 powiązanych rekordów]
     addiction [147 powiązanych rekordów]