Molekularna charakterystyka guzów leiomyoma uteri na przykładzie wybranych składników macierzy pozakomórkowej

Aleksandra Auguściak-Duma 1, Aleksander L. Sieroń 1
1 - Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 148-165
ICID: 853934
Article type: Review article
 
 
Mięśniak gładkokomórkowy macicy (Leiomyoma uteri) jest niezłośliwym nowotworem monoklonalnym złożonym z komórek mięśni gładkich i zrębu zbudowanego z włóknistej tkanki łącznej. Najczęściej jest umiejscowiony w błonie mięśniowej macicy u kobiet w wieku rozrodczym. Czynnikami mogącymi przyspieszać jego wzrost są ciąża i terapia hormonalna. Jest to także guz pośrednio zależny od stężenia hormonów płciowych. W jego powstawaniu uczestniczą czynniki wzrostu i cytokiny. Modulacja aktywności mitotycznej, przerost komórek oraz nadmierne gromadzenie macierzy pozakomórkowej to główne przyczyny wzrostu leiomyoma. Najważniejszym czynnikiem proliferacyjnym komórek nowotworowych w leiomyoma uteri są czynniki z nadrodziny TGF-β. TGF-β1 i -β3 pobudzają syntezę różnorodnych składników macierzy pozakomórkowej oraz hamują syntezę enzymów degradujących macierz, co prowadzi do nadmiernego i nieprawidłowego rozrostu tkanki.
Głównym składnikiem macierzy pozakomórkowej są kolageny typu 1 i 3. Biosynteza kolagenów wymaga m.in. aktywności C-endopeptydazy prokolagenu (białka podrodziny BMP-1/mTLD). BMP-1/mTLD odcinają karboksylowy propeptyd prokolagenów 1, 2 i 3. Odcięcie C-propeptydów obniża około 1000 razy rozpuszczalność prokolagenu, co zapoczątkowuje samoistne składanie włókien kolagenowych. Innymi substratami BMP-1/mTLD są prooksydaza lizylowa, łańcuch γ prolamininy, prokolagen VII, miostatyna, białko macierzy dentyny 1 (dentin matrix protein 1) i perlekan. Dzięki tak różnorodnym substratom białka BMP-1/mTLD są ważnymi regulatorami wytwarzania macierzy pozakomórkowej, oraz odpowiadają za wytwarzanie czynnika antyangiogennego ze składnika błony podstawnej – perlekanu. BMP-1/mTLD wpływają na tworzenie wzorca grzbieto-brzusznego, przez regulację aktywności kompleksu BMP2/4 z chordyną, rozwój tkanki mięśniowej i nerwowej, przez aktywację GDF8 i GDF11 oraz na wzrost i proliferację komórek, przez uwalnianie TGF-β1 z kompleksu latentnego.
Genetyczne podstawy ewolucji komórek leiomyoma uteri są również wciąż słabo poznane. Tylko w 40% guzów występują wykrywalne zaburzenia kariotypu.
PMID 18464678 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     PCPE [0 powiązanych rekordów]
     Collagen [278 powiązanych rekordów]
     extranuclear matrix [0 powiązanych rekordów]
     TGF-β [18 powiązanych rekordów]
     procollagen C-endopeptidase [1 powiązanych rekordów]
     Leiomyoma uteri [1 powiązanych rekordów]