Rola cząsteczki CD28 w tolerancji immunologicznej

Anna Korecka 1, Anna Duszota 1, Grażyna Korczak-Kowalska 2
1 - Zakład Immunologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
2 - Zakład Immunologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Transplantologii, Akademia Medyczna w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 74-82
ICID: 849257
Article type: Review article
 
 
Cząsteczka CD28 jest glikoproteiną obecną przede wszystkim na limfocytach T. Spełnia liczne funkcje w organizmie, z czego najistotniejszą jest rola kostymulatora w aktywacji limfocytów T. Wiążąc się z ligandami B7-1 (CD80) oraz B7-2 (CD86) obecnymi na komórkach prezentujących antygen (APC) zapewnia niezbędny do aktywacji limfocytów T drugi sygnał oraz ułatwia bliską apozycję błon komórkowych APC i limfocytu T. Kostymulacja poprzez CD28 zwiększa transkrypcję i stabilność mRNA IL-2, ekspresję białek antyapoptotycznych Bcl-XL, (podtrzymując przez to proliferację aktywowanych limfocytów T), a także zmienia polaryzację limfocytów Th w kierunku Th2. CD28 funkcjonuje głównie jako regulator pozytywny aktywacji limfocytów T, odkryto jednak, że wpływa na negatywną selekcję obwodowych limfocytów T. Sygnały CD28 przyczyniające się do ekspansji klonalnej oraz funkcji efektorowych, czynią jednocześnie limfocyty T bardziej podatnymi na śmierć komórki indukowaną aktywacją – AICD. Przy aktywacji limfocytów T na skutek silnego sygnału TCR, sygnały CD28 redukują ekspansję limfocytów T, zwiększają apoptozę i ułatwiają tolerancję. Limfocyty T CD8+ pozbawione antygenu CD28 pełnią w organizmie funkcję limfocytów regulatorowych.
Blokada interakcji CD28-B7 może być użyteczna w zapobieganiu niepożądanej aktywacji układu immunologicznego w alergiach, po transplantacji oraz w wielu chorobach autoimmunizacyjnych. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się przeciwciałom monoklonalnym anty-CD28 i możliwościom leczenia nimi pacjentów z chorobami autoimmunizacyjnymi oraz po przeszczepach.
PMID 17369775 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     lymphocyte T [3 powiązanych rekordów]
     costimulation [3 powiązanych rekordów]
     CD28 [9 powiązanych rekordów]