Odpowiedź układu immunologicznego na aloprzeszczep nerki. Część II. Udział cząsteczek kostymulujących i pomocniczych w aktywacji limfocytu T; faza efektorowa odpowiedzi

Mariusz Kusztal 1, Dominika Jezior 1, Wacław Weyde 1, Magdalena Krajewska 1, Marian Klinger 2
1 - Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wroc
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 21-27
ICID: 849231
Article type: Review article
 
 
Przeszczepienie narządu wywołuje reakcję zwaną odrzucaniem. Jest to odpowiedź immunologiczna na aloantygeny wynikająca z różnic genetycznych występujących między dawcą a biorcą przeszczepu. W odpowiedzi tej można wyróżnić trzy etapy: rozpoznanie aloantygenu, aktywację limfocytów T i fazę efektorową – odrzucanie przeszczepu.
Pełna aktywacja limfocytu T jest możliwa dopiero po dostarczeniu do jądra komórkowego dwóch sygnałów: pierwszego z receptora antygenowego komórek T (TCR) i drugiego, sygnału kostymulującego, z cząsteczek pomocniczych. Cząsteczki pomocnicze odgrywają dwie ważne role. Pierwszym ich zadaniem jest utrzymywanie kontaktu między limfocytem T a komórką prezentującą antygen (ICAM-1/LFA-1). Drugim zadaniem jest udział w aktywacji limfocytu w następstwie pobudzenia TCR. Drugi, najważniejszy sygnał o charakterze kostymulującym, który wiedzie do klonalnej proliferacji i różnicowania limfocytów T, jest dostarczany przez cząsteczki z rodziny B7/CD28. W fazie efektorowej procesu odrzucania obce komórki przeszczepionej nerki są niszczone w przebiegu trzech mechanizmów:
• komórkowej cytotoksyczności limfocytów T,
• nadwrażliwości typu późnego, gdzie efektorami są makrofagi oraz
• cytotoksyczności zależnej od przeciwciał.
PMID 17245314 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     effector phase of response [0 powiązanych rekordów]
     costimulation [3 powiązanych rekordów]
     accessory molecules [0 powiązanych rekordów]
     T cell [11 powiązanych rekordów]
     Rejection [32 powiązanych rekordów]
     kidney allograft [3 powiązanych rekordów]