Dehydrogenaza alkoholowa i metabolizm alkoholu etylowego w mózgu

Wojciech Jelski 1, Barbara Grochowska-Skiba 1, Maciej Szmitkowski 1
1 - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 226-230
ICID: 848782
Article type: Review article
 
 
W mózgu człowieka występują trzy klasy izoenzymów dehydrogenazy alkoholowej (ADH): klasa I, III i IV. Izoenzymy te uczestniczą w przemianach wielu istotnych substancji biologicznych, takich jak retinol czy serotonina. ADH jest odpowiedzialna także za metabolizm etanolu, ale w mózgu nie wykazano jej znaczącej roli w tym procesie. W mózgu umiejscowiona jest także
katalaza oraz cytochrom P450 2E1, które mogą katalizować utlenianie etanolu do aldehydu octowego. Po incydentalnym nadużyciu alkoholu jest on metabolizowany głównie przez ADH i katalazę, a w wyniku długotrwałego spożywania alkoholu wzrasta rola cytochromu P450 2E1.
PMID 18364675 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Brain [294 powiązanych rekordów]
     metabolism of ethanol [0 powiązanych rekordów]
     Alcohol Dehydrogenase [10 powiązanych rekordów]