Stężenie białka wiążącego witaminę D w surowicy i płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą

Jacek Borkowski 1, Grzegorz B. Gmyrek 2, Jan P. Madej 3, Wojciech Nowacki 3, Marian Goluda 4, Marian Gabryś 4, Tadeusz Stefaniak 3, Anna Chełmońska-Soyta 5
1 - University School of Physical Education, Department of Biochemistry, Wrocław, Poland
2 - Laboratory of Reproductive Immunology, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland
3 - Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław, Poland
4 - Second Department of Obstetrics and Gynecology, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland
5 - Laboratory of Reproductive Immunology, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wrocław, Poland and Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 103-109
ICID: 842043
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Białko wiążące witaminę D (określane także jako DBP lub globulina Gc) znane jest jako wielofunkcyjne białko biorące udział w transporcie pochodnych witaminy D, usuwaniu aktyny czy regulacji odpowiedzi immunologicznej. Przedmiotem badania było określenie całkowitej koncentracji białka wiążącego witaminę D w surowicy i płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą, w przebiegu której obserwuje się zmiany w funkcjonowaniu odpowiedzi immunologicznej.
Materiały/Metody: Całkowitą koncentrację DBP mierzono z zastosowaniem testu immunoenzymatycznego ELISA za pomocą poliklonalnego przeciwciała pozyskanego z surowicy kozy immunizowanej ludzkim białkiem DBP. Surowica i płyn otrzewnowy były pobierane od kobiet ze zdiagnozowaną endometriozą (n=26). Grupę kontrolną stanowiły pacjentki z łagodnymi zmianami w okolicy miednicy mniejszej, u których wykluczono obecność endometriozy (n=17).
Wyniki: Niezależnie od badanej grupy pacjentek, całkowita koncentracja DBP była wyższa w surowicy niż w płynie otrzewnowym. U kobiet z endometriozą obserwowano wyższe stężenia DBP w surowicy i niższe w płynie otrzewnowym w porównaniu z grupą kontrolną, przy czym obserwowane wielkości nie były znamienne statystycznie. Po uwzględnieniu stopnia zaawansowania endometriozy, statystycznie nieistotne wyższe stężenia DBP w surowicy zanotowano u kobiet z endometriozą zaawansowaną w porównaniu do kobiet z endometriozą łagodną, podczas gdy koncentracja DBP w płynie otrzewnowym była niezależna od stopnia zaawansowania choroby.
Dyskusja: Wydaje się, że koncentracja DBP w surowicy i płynie otrzewnowym jest niezmieniona u kobiet z endometriozą. Uwzględniając ostatnie dane literaturowe nie jest wykluczone, że koncentracja DBP w surowicy i płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą może być zależna od genotypu Gc, co mogłoby się przełożyć na aktywność monocytów/makrofagów.
PMID 18334925 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Vitamin D-Binding Protein [2 powiązanych rekordów]
     Immunization [592 powiązanych rekordów]
     goat [54 powiązanych rekordów]
     Gc globulin [1 powiązanych rekordów]
     Endometriosis [134 powiązanych rekordów]
     ELISA [243 powiązanych rekordów]
     DBP [5 powiązanych rekordów]