Budowa białek z rodziny NF-κB i ich rola w procesie apoptozy

Aleksandra Piotrowska 1, Ilona Iżykowska 1, Marzena Podhorska-Okołów 1, Maciej Zabel 2, Piotr Dzięgiel 1
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 64-74
ICID: 824978
Article type: Review article
 
 
Rodzina białek NF-κB obejmuje czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację ekspresji genów ważnych dla wielu procesów zachodzących na poziomie komórki. Dotychczas odkryto u ssaków 5 czynników transkrypcyjnych zaliczanych do dwóch grup różniących się budową C-końca łańcucha peptydowego. Fizjologiczną rolę odgrywają heterodimery NF-κB, których aktywność jest ściśle regulowana. Najbardziej powszechnym jest dimer utworzony z połączenia białek p50/RelA (p50/p65). Kompleksy NF-κB zatrzymywane są w cytoplazmie w wyniku interakcji z inhibitorami κB (IκB). Po zadziałaniu bodźca IκB podlega fosforylacji, następnie degradacji w proteasomie, a wolny dimer NF-κB transportowany jest do jądra komórkowego, gdzie kontroluje transkrypcję określonych genów. Główną rolę w fosforylacji IκB odgrywają kinazy inhibitorów κB (IKKs). Jest to kompleks białek, w skład którego wchodzą dwie podjednostki enzymatyczne – IKKα i IKKβ oraz podjednostka regulatorowa NEMO. Wyróżnia się 3 podstawowe drogi aktywacji NF-κB, którym podlegają odmienne dimery NF-κB. Aktywatorami klasycznej drogi aktywacji są m.in. LPS, wirusy oraz cytokiny prozapalne. Alternatywna droga aktywacji wywoływana jest w wyniku działania takich białek, jak limfotoksyna β. Czynnik transkrypcyjny NF-κB ulega także aktywacji w odpowiedzi na uszkodzenie DNA.
Powszechnie wiadomo, że NF-κB działa antyapoptotycznie, przez co przyczynia się do przeżywania komórek z defektami i rozwoju wielu nowotworów. Jednakże ostatnie doniesienia wskazują na proapoptotyczne właściwości NF-κB. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia stanu aktualnej wiedzy na temat udziału czynnika transkrypcyjnego NF-κB w procesie apoptozy.
PMID 18283237 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     signaling pathways to NF-κB [0 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2597 powiązanych rekordów]
     IKK [0 powiązanych rekordów]
     IκB [1 powiązanych rekordów]
     NF-κB [24 powiązanych rekordów]