Laktoferryna wzmaga przeciwbakteryjne działanie suboptymalnych dawek bakteriofagów u infekowanych myszy

Michał Zimecki 1, Jolanta Artym 1, Maja Kocięba 1, Beata Weber-Dąbrowska 1, Marzena Łusiak-Szelachowska 1, Andrzej Górski 1
1 - L. Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 42-46
ICID: 786283
Article type: Original article
 
 
Zarówno laktoferryna (LF), jak i bakteriofagi należą do silnych czynników bakteriobójczych. Celem pracy było wykazanie, czy uprzednie podanie LF myszom zainfekowanym bakteriami pałeczki jelitowej lub gronkowcem złocistym pozwoli na obniżenie terapeutycznej dawki swoistych bakteriofagów dla tych bakterii. Myszy CBA były infekowane dożylnie supletalną dawką <i>Escherichia coli </i>lub and <i>Staphylococcus aureus</i>. Po godzinie od infekcji myszom podano dootrzewnowo lub dożołądkowo swoiste bakteriofagi, odpowiednio T4 lub A5. Po upływie 24 godzin oznaczano liczbę bakterii w wątrobach zakażonych myszy jako liczbę kolonii na płytkach agarowych (CFU). Podanie bakteriofagów dootrzewnowo lub dożołądkowo było porównywalnie efektywne w usuwaniu bakterii z wątroby. Dawka bakteriofagów 10<sup>5</sup>/mysz redukowała liczbę CFU w wątrobie jeszcze w sposób bardzo znaczący. Zastosowanie wołowej LF (10 mg i.v., na 24 godziny przed infekcją) było również bardzo efektywne w obniżeniu liczby CFU w wątrobie. Jednakże, stosując supoptymalne dawki bakteriofagów (10<sup>3</sup>–10<sup>4</sup>) i podanie LF, byliśmy w stanie wykazać znacznie silniejszy efekt bakteriobójczy niż wynikałoby to z sumarycznego działania tych czynników zastosowanych oddzielnie. W przypadku jednoczesnego zastosowania LF i bakteriofagów efektywną dawkę bakteriofagów można było obniżyć nawet 1000-krotnie.
PMID 18268472 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     CFU [7 powiązanych rekordów]
     Mice [18179 powiązanych rekordów]
     Bacteriophages [31 powiązanych rekordów]
     Staphylococcus aureus [391 powiązanych rekordów]
     Escherichia coli [551 powiązanych rekordów]
     lactoferrin [36 powiązanych rekordów]