Jakość życia i funkcjonowanie emocjonalne w wybranych schorzeniach psychosomatycznych

Krzysztof Zboralski 1, Antoni Florkowski 1, Monika Talarowska-Bogusz 1, Marian Macander 2, Piotr Gałecki 1
1 - Department of Adults Psychiatry, Medical University, Poland
2 - Military Institut of Aviation Medicine, Warsaw, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2008; 62 36-41
ICID: 714771
Article type: Original article
 
 
Choroba i jej leczenie mogą wpływać na pacjenta nie tylko w wymiarze fizycznym ale także w psychicznym i społecznym. Jakość życia jest koncepcją globalną, do której należy włączyć działania psychiczne, socjalne, czynności fizyczne i korzystne aspekty dobrego samopoczucia, jak również negatywne spowodowane chorobą i niedołęstwem. Celem pracy jest ocena wzajemnych zależności pomiędzy funkcjonowaniem emocjonalnym i jakością życia wśród osób z rozpoznaniem choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy. Badaniu poddano grupę 180 mężczyzn hospitalizowanych w okresie 1999–2002 w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W badaniu zastosowano Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej – J. Brzezińskiego oraz Test Jakości Życia SF-36. Zastosowane w badaniu techniki psychometryczne pozwoliły na stwierdzenie istotnych statystycznie zależności pomiędzy poziomem jakości życia a pobudliwością emocjonalną, kontrolą ekspresji emocjonalnej, kontrolą sytuacji.
Poziom jakości życia osób z chorobami psychosomatycznymi jest istotnie niższy w porównaniu z osobami zdrowymi. Jakość życia pozostaje w istotnej zależności z funkcjonowaniem emocjonalnym badanych osób. Pomiędzy osobami chorymi nie ma istotnego zróżnicowania w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. Jakość życia osób z chorobą wrzodową jest średnio nieco wyższa niż u osób z rozpoznaniem ze strony układu krążenia.
PMID 18268471 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Quality of Life [3898 powiązanych rekordów]
     Emotions [716 powiązanych rekordów]
     psychosomatic disease [1 powiązanych rekordów]