Rola onkogennych kinaz tyrozynowych w odpowiedzi komórek na terapię przeciwnowotworową

Artur Słupianek 1, Dariusz Pytel 2, Ireneusz Majsterek 3
1 - Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Temple University School of Medicine, Philadelphia, PA, USA
2 - Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
3 - Zakład Chronofarmakologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 819-827
ICID: 621738
Article type: Review article
 
 
Onkogenne kinazy tyrozynowe (OTKs), ulegające ekspresji w nowotworach złośliwych, hamują procesy apoptozy oraz stymulują niezależną od czynników wzrostu proliferację komórek. Stwierdza się udział, co najmniej trzech mechanizmów w odpowiedzi komórek nowotworowych z ekspresją OTKs na chemio- i radioterapię: wzrost poziomu białek antyapoptotycznych np. Bcl-xL i Bcl-2 oraz hamowanie aktywacji białek proapoptotycznych np. kaspaza 3, zatrzymanie cyklu komórkowego w punkcie G2/M oraz modulowanie mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA. Ponadto, OTKs zwiększają ilość spontanicznych uszkodzeń DNA w komórce poprzez nadprodukcję reaktywnych form tlenu (ROS). Nagromadzenie mutacji w materiale genetycznym prowadzi do wzrostu potencjału metastatycznego i dalszego rozwoju choroby nowotworowej oraz oporności na współczesną terapię. Oksydacyjnie uszkodzone zasady azotowe DNA są głównie naprawiane przez mechanizm wycinania zasad (BER) lub wycinania nukleotydów (NER). Jednakże, w czasie replikacji DNA, część z nich ulega przetworzeniu w podwójne pęknięcia nici DNA (DSBs), za których naprawę odpowiada mechanizm niehomologicznego łączenia końców (NHEJ) oraz mechanizm rekombinacji homologicznej (HRR). W komórkach z ekspresją OTKs ten ostatni podlega znacznej aktywacji dzięki wzrostowi poziomu białka Rad51. Ponadto, w procesie tym istotną rolę odgrywają enzymy z grupy helikaz RecQ. Wydaje się, że dokładne poznanie mechanizmów aktywowanych przez OTKs, może pomóc w poszukiwaniu nowych rozwiązań terapeutycznych wykorzystujących jako cel kinazy tyrozynowe
PMID 18097340 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Anticancer drugs [14 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     DNA Repair [475 powiązanych rekordów]
     oncogenic tyrosine kinases [0 powiązanych rekordów]