Enolaza na powierzchni komórek eukariota i prokariota jako receptor plazminogenu ludzkiego

Ewa Seweryn 1, Jadwiga Pietkiewicz 1, Agnieszka Szamborska 2, Andrzej Gamian 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2 - Wydziałowy Zakład Biochemii, Politechnika Wrocławska
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 672-682
ICID: 535767
Article type: Review article
 
 
Enolaza przez wiele lat uważana była za enzym szlaku glikolizy, powszechnie występującego w cytosolu komórek eukariota i prokariota. Wyniki badań prowadzonych w ciągu ostatnich lat wskazują, że jest to białko wielofunkcyjne. Pełni ono wiele niekatalitycznych funkcji w różnego typu komórkach. Enolaza wyeksponowana na powierzchni komórek może stanowić receptor dla pewnych ligandów. Szczególnie interesująca jest jej rola receptorowa wobec plazminogenu ludzkiego. System enolaza/plazminogen (plazmina) jest jednym z mechanizmów ułatwiających inwazyjność patogenów w ustroju człowieka, pełni istotną rolę w procesie miogenezy oraz w rozroście tkanek nowotworowych. Obecność enolazy na powierzchni komórek patogenów atakujących ustrój człowieka jest też źródłem generowania przeciwciał, co stanowi podłoże rozwoju różnych chorób autoimmunologicznych. W pracy podano ogólną charakterystykę wymienionych zagadnień.
PMID 18033204 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Autoimmunity [253 powiązanych rekordów]
     metastasis [196 powiązanych rekordów]
     invasiveness [3 powiązanych rekordów]
     myogenesis [5 powiązanych rekordów]
     plasminogen receptor [0 powiązanych rekordów]
     Plasminogen [17 powiązanych rekordów]
     enolase [3 powiązanych rekordów]