Regulacja ekspresji genu cytosolowego enzymu jabłczanowego w narządach lipogennych

Ewa Stelmańska 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 664-671
ICID: 516464
Article type: Review article
 
 
Cytosolowy enzym jabłczanowy (c-NADP-ME) występuje w wielu narządach ssaków, w tym również człowieka. W wątrobie i tkance tłuszczowej dostarcza on równoważników redukcyjnych (NADPH) niezbędnych w procesie syntezy kwasów tłuszczowych de novo. Stąd c-NADP-ME zaliczany jest do enzymów lipogennych. Aktywność enzymu jabłczanowego regulowana jest na poziomie transkrypcji i stabilizacji mRNA. Na ekspresję genu kodującego c-NADP-ME mają wpływ hormony (np.: insulina, glukagon, trijodotyronina) oraz ilość i rodzaj spożywanego pokarmu. Czynniki te modulują ekspresję genu c-NADP-ME działając poprzez wiele różnych czynników transkrypcyjnych rozpoznających swoiste sekwencje obecne w rejonie promotorowym tego genu. W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące budowy i regulacji ekspresji genu kodującego cytosolowy enzym jabłczanowy w tkance tłuszczowej oraz wątrobie ssaków.

PMID 17989621 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     lipogenesis [4 powiązanych rekordów]
     transcription factor [15 powiązanych rekordów]
     regulation of gene expression [3 powiązanych rekordów]
     malic enzyme [1 powiązanych rekordów]