Genetycznie zmodyfikowane myszy jako modele do badań w onkologii

Hanna Szymańska 1
1 - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 639-645
ICID: 513271
Article type: Review article
 
 
Możliwość manipulacji w genomie myszy pozwala na stworzenie szczepów myszy zmodyfikowanych genetycznie, u których rozwija się wiele nowotworów podobnych pod względem morfologii, histopatologii, fenotypu i genotypu do nowotworów powstających u człowieka. Genetycznie zmodyfikowane myszy GEM (genetically engineered mice) otrzymywane są przez: wprowadzenie do ich genomu obcego DNA i przypadkowej integracji tego transgenu w genomie – myszy transgeniczne; inaktywacji wybranego genu – myszy knock-out; celowane wprowadzenie transgenu w wybrane locus – myszy knock-in. Inaktywacja genu może być swoista tkankowo (conditional knock-out mouse) lub usunięcie aktywności danego genu może dotyczyć wszystkich tkanek (constitutional knock-out mouse). Modele myszy humanizowanych i modele myszy knock down są bardziej wyrafinowanymi modelami myszy GEM. Humanizacja mysich modeli polega na zamianie genu mysiego jego ludzkim odpowiednikiem. U myszy knock down zastosowano mechanizm wyłączenia ekspresji genu w wyniku degradacj jego mRNA przez regulatorowe RNA. U myszy zmodyfikowanych genetycznie zmiany te muszą być dziedziczone. Nowotwory rozwijające się u myszy GEM znalazły zastosowanie w:
• analizowaniu roli genów biorących udział w procesie nowotworzenia,
• analizowaniu przedklinicznych stadiów nowotworowych,
• ocenie roli mikrośrodowiska w rozwoju nowotworu,
• ocenie standardowych terapii przeciwnowotworowych,
• testowaniu nowych leków i terapii eksperymentalnych oraz przydatności markerów nowotworowych.
Modele nowotworów powstające u myszy GEM są zatwierdzane przez Mouse Models of Human Cancer Consortium. Najwięcej modeli GEM utworzono dla nowotworów gruczołu mlecznego, jelita cienkiego i okrężnicy. Istotne dla badań są modele GEM nowotworów trzustki i gruczołu krokowego. Modele nowotworów mózgu, jajnika, szyjki macicy i skóry znajdują się we wczesnej fazie badań.

PMID 17971765 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mouse models of human cancer [0 powiązanych rekordów]
     genetically engineered mice [0 powiązanych rekordów]