Otyłość: przegląd aktualnie stosowanych leków i nowych związków poddawanych ocenie klinicznej

Remigiusz Zięba 1
1 - Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2007; 61 612-626
ICID: 510959
Article type: Review article
 
 
Praca zawiera przegląd leków stosowanych w farmakoterapii otyłości oraz nowych związków obniżających masę ciała, które poddawane są ocenie klinicznej. W leczeniu otyłości stosuje się sibutraminę (inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, powoduje utratę masy ciała średnio o 4–5 kg, lecz przyspiesza akcję serca i zwiększa ciśnienie tętnicze krwi), orlistat (inhbitor lipaz żołądkowo-jelitowych, pozwala zredukować masę ciała średnio o 3 kg i zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy, lecz powoduje dolegliwości gastroenterologiczne) i rymonabant (antagonista receptora kannabinoidowego CB1, zmniejsza masę ciała średnio o 4–5 kg, poprawia profil lipidowy i kontrolę glikemii, ale powoduje zaburzenia lękowe i depresyjne). Nie ma jednak danych dotyczących wieloletniego stosowania tych leków. Niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe i przeciwcukrzycowe również mogą powodować spadek masy ciała. Umiarkowana skuteczność preparatów stosowanych w leczeniu otyłości wymusza poszukiwanie nowych bezpiecznych leków. Pośród potencjalnie branych pod uwagę leków, które obniżają masę ciała, można wyróżnić:
• związki, które wpływają na ośrodkowe układy neuroprzekaźnikowe (inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy – bupropion, radafaksyna; selektywni agoniści receptora 5HT2C – lorkaseryna; selektywni antagoniści receptora 5-HT6),
• związki, które wpływają na aktywność peptydów regulujących łaknienie w ośrodkowym układzie nerwowym (analogi leptyny, ludzki rzęskowy czynniki neurotroficzny (Axokine), antagoniści neuropeptydu Y, antagoniści hormonu koncentrującego melaninę),
• związki wpływające na obwodowy układ sygnalizowania sytości i oś mózgowo-jelitową (selektywni agoniści receptora CCKA cholecystokininy, peptyd YY3-36, związki zmniejszające aktywność greliny),
• związki działające termogenicznie (selektywni agoniści receptora β3, selektywni agoniści podtypu β receptora hormonów tarczycy),
• inne (fragment ludzkiego hormonu wzrostu – AOD9604, inhibitor lipaz żołądkowo-jelitowych – cetilistat).

PMID 17971763 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     new investigated antiobesity agents [0 powiązanych rekordów]
     rimonabant [13 powiązanych rekordów]
     orlistat [8 powiązanych rekordów]
     sibutramine [11 powiązanych rekordów]
     Obesity [1433 powiązanych rekordów]